Acord de participare

Tutorele legal care înscrie un participant la evenimentele CoderDojo Iași declară pe propria răspundere că este de acord cu participarea minorului la evenimentele respective.

De asemenea declară că este de acord ca fotografiile realizate în timpul evenimentului să fie colectate, stocate, prelucrate şi transmise prin orice mijloc de comunicare partenerilor organizatori ai evenimentelor, respectiv coordonatorilor și finanțatorilor programului din ţară şi străinătate, în interesul copilului, conform prevederilor legale.

Asociația CoderDojo Iași prin reprezentant Mihail Ciprian Zvâncu, în calitate de președinte, se obligă să utilizeze fotografiile realizate în timpul evenimentelor numai pentru promovarea și diseminarea acestora în presă, pe site-ul asociației www.coderdojoiasi.ro, social-media, cu respectarea Regulamentului General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016.